[ lahjoita ]
Romanilasten läksykerho toimii suomalaisen rahoituksen turvin.i
Lahjoitukset kerätään Fida International lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön kautta.i Varoista kustannetaan kerhonohjaajan ja autonkuljettajan palkat,i koulukyydeistä kertyvät kulut ja kerhossa tarjottava lounas.i
Rahoitusta tarvitaan joka kuukausi 1150 euroa, jotta kerhon
toiminta voi jatkua.i

Voit olla mukana lahjoittamassa kertaluontoisesti tai kuukausittain.i
Pienikin summa säännöllisesti kuukausittain lahjoitettuna on arvokas hankkeen kulujen kattamiseksi.i
Sofian Romanityö

Tilinumero: Nordea 228718-5256i

IBAN- tilinumero: FI4122871800005256, Viitenumero: 012823i

Rahankeräyslupa: POL-2014-8479 myöntäjä Poliisihallitus 5.12.2014 ajalle 1.1.2015-31.12.2016
(koko maa paitsi Ahvenanmaa). Varat käytetään Fidan työhön.