Muutos ei ole mahdoton, jos uskomme siihen. Tämän päivän kylvö tuottaa
satoa  10 tai 20 vuoden päästä.
[ tilanne ]
Toivomme, että tämän päivän kerholaiset voivat kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä olla niitä korkeakouluopiskelijoita, jotka rohkaisevat muita romanilapsia tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa.i

Lasten koulunkäyntiä tukemalla kasvava sukupolvi voi päästä ulos kurjuudesta opintojen, työn ja yhteiskuntaan integroitumisen kautta. Myönteisten esimerkkien kautta köyhyyden kierre ja romaniyhteisössä vaikuttava kielteinen asenne kouluttautumista kohtaan katkeavat.i
Läksykerho aloitti toimintansa Sofiassa syksyllä 2013.i
Ensimmäisenä lukuvuonna mukana oli yhdeksän eri-ikäistä lasta. Toisen kauden käynnistyessä syksyllä 2014 mukana on 12 lasta, joista nuorimmat ovat toisella luokalla, vanhimmat yläluokilla tähtäimenään lukio-opinnot.i

Kerhon ensimmäinen toimintakausi toi hyvää palautetta, sillä jo kahden toimintakuukauden jälkeen tietoon tuli useita kymmeniä perheitä, jotka olisivat halunneet lähettää lapsensa kerhoon. Lisäksi lukuvuoden lopussa kerholaisten kouluarvosanat olivat parantuneet huomattavasti ja opiskelumotivaatio oli paljon aikaisempaa parempi.i